Czym jest sieć semantyczna i jak wpływa na wyniki wyszukiwania?

Jako specjaliści SEO musimy stale aktualizować swoją wiedzę. Wyszukiwarki i ich algorytmy stale się rozwijają, a wraz z nimi oczekiwania użytkowników.

W ostatnich latach doświadczyliśmy w Internecie zmiany paradygmatu, która zmusiła nas do przemyślenia sposobu, w jaki przeprowadza się SEO. Chodzi nam oczywiście o sieć semantyczną. Aby pomóc Ci w tej przemianie, wyjaśniamy dokładnie, na czym polega ta nowość i jak możemy ją zastosować w świecie marketingu.

Czym jest sieć semantyczna?

Semantyczna sieć to ewolucja światowej sieci, w której informacje są gromadzone i przetwarzane w taki sposób, aby wyszukiwarki mogły zrozumieć znaczenie znalezionych dokumentów i indeksować je, zamiast po prostu umieszczać je na liście. W ten sposób wyszukiwarka jest w stanie zinterpretować kontekst informacji, a nie tylko jej dosłowne znaczenie.

Semantyczna sieć to rozbudowana i bardziej znacząca sieć, w której każdy internauta może szybciej i łatwiej znaleźć odpowiedzi na swoje pytania dzięki lepiej zdefiniowanej informacji.

Dzięki nadaniu sieci większego znaczenia, a zatem większej semantyczności, można znaleźć rozwiązania typowych problemów związanych z wyszukiwaniem informacji, wykorzystując wspólną infrastrukturę, dzięki której informacje mogą być łatwo udostępniane, przetwarzane i przekazywane. Ta rozszerzona, oparta na znaczeniu sieć opiera się na uniwersalnych językach, aby rozwiązać problemy spowodowane przez semantyczną sieć, w której dostęp do informacji staje się czasami trudnym i frustrującym zadaniem.

Czym dokładnie jest sieć semantyczna?

Semantyka to dział językoznawstwa zajmujący się opisem znaczeń znaków i ciągów znaków. W zależności od kontekstu ten sam znak może mieć kilka różnych znaczeń lub znaki, które różnią się od siebie, mogą mieć to samo znaczenie.

Dlatego to, co robi sieć semantyczna, to dodanie informacji semantycznej do zawartości sieci. W ten sposób wyszukiwarki są w stanie zrozumieć kontekst, w jakim znajduje się dana informacja i przypisać jej odpowiednie znaczenie.

Aby dokładniej wyjaśnić to pojęcie, istnieje kilka terminów, które odnoszą się do sieci semantycznej:

  • Web 3.0: ewolucja ta wywodzi się z dodania znaczeń czytelnych dla stron do interaktywnej i współpracującej Web 2.0, która z kolei wyłoniła się ze statycznej lub 1.0 sieci.
  • Giant Global Graph (GGG): termin ten opisuje globalną strukturę informacji opartą na semantyce metadanych i treści.
  • Linked Open Data: koncepcja ta kładzie nacisk na standardy metadanych, procedury zapytań i połączone dane semantyczne.
  • Web of Data: termin ten obejmuje syntaktyczną i semantyczną sieć danych i został wprowadzony przez World Wide Web Consortium.

Podstawy sieci semantycznej

Aby zrozumieć, czym tak naprawdę jest semantyczna sieć i czym różni się od poprzednich wersji, musimy zrozumieć podstawy struktury sieci.

Sieć internetowa opiera się na standardach takich jak HTML (język znaczników używany w dokumentach jako strona internetowa), adresy URL (opis adresu, pod którym znajduje się dokument) oraz HTTP (protokół transmisji służący do strukturyzacji danych).

Ale te standardy nie są semantyczne. Dokumenty HTML rzadko definiują, co oznacza ich zawartość. Choć często zawierają one metadane pomagające w ich kontekstualizacji, ich wartość informacyjna jest ograniczona. W tradycyjnej sieci maszyny mogą zlokalizować treść po adresie URL, ale nie potrafią rozpoznać jej znaczenia.

Sieć semantyczna dodaje więc tę „warstwę znaczeniową” do sieci poprzez takie elementy jak encje i ontologie. W ten sposób maszyny mogą nie tylko „zobaczyć” adres fragmentu treści i jego strukturę, ale także zrozumieć jego znaczenie.

Czym są encje i ontologie?

Encje i ontologie to dwa podstawowe składniki sieci semanatycznej. Encja to „rzecz”, o której mowa w treści, np. znana osoba, punkt orientacyjny lub przedmiot. Google klasyfikuje podmioty na wiele różnych typów, takich jak ludzie, wydarzenia, dzieła sztuki, produkty konsumpcyjne, numery telefonów i adresy itd.

Bardziej ogólnie, podmioty można podzielić na dwie kategorie: rzeczowniki właściwe, które są przypisane do pojedynczych jednostek, oraz rzeczowniki pospolite, które odnoszą się do szerszych rzeczywistości.

Najnowsze algorytmy wyszukiwarek takich jak Google są w stanie rozróżnić te byty i ustalić relacje między nimi. Gdy istnieją dwa lub więcej podmiotów powiązanych ze sobą, mówimy o ontologiach, czyli uporządkowanych zbiorach informacji i twierdzeń logicznych sformułowanych w sposób czytelny dla człowieka lub maszyny, które ustalają powiązania i pokazują zależności.

Encje i ontologie, w skrócie, są tym, co umożliwia maszynom zrozumienie relacji pomiędzy słowami, zdaniami, obrazami i symbolami w celu interpretacji treści internetowych.

 

Rekomendowane artykuły