Na czym polega metodologia SOSTAC?

Metodyka SOSTAC, odnosi się do etapów, dzięki którym można szczegółowo poznać proces realizacji projektu. SOSTAC stało się bardzo przydatnym narzędziem w marketingu cyfrowym, ze względu na informacje, których dostarcza, aby móc zorganizować plan strategiczny. Wyjaśniamy wszystko, co trzeba wiedzieć o tej metodologii.

Na czym polega metodologia SOSTAC?

Metodologia SOSTAC to model planowania strategicznego dla cyfrowych kampanii marketingowych, który pozwala na ich organizację w bardzo szczegółowy i skrupulatny sposób. Dzieje się tak dlatego, że jest on podzielony na szereg kroków lub etapów w celu uzyskania bardzo cennych i przydatnych informacji, tak aby żaden szczegół nie umknął.

Oprócz skuteczności, metodologia SOSTAC jest powszechnie stosowana jako jeden z najłatwiejszych modeli do zastosowania i strukturyzacji kampanii.

Każdy z etapów dostarcza informacji i służy jako przewodnik do zakończenia kolejnego etapu. Mimo że istnieje plan strategiczny i zdefiniowane cele, to w zależności od tego, co dzieje się na jednym etapie, można wprowadzić modyfikacje na kolejny etap, aby osiągnąć to, co jest zamierzone.

Innymi słowy, metodologia SOSTAC umożliwia identyfikację i zdefiniowanie zmiennych w ramach kampanii marketingu cyfrowego dzięki tworzącym ją etapom, co pozwala na podjęcie decyzji dotyczących planu strategicznego w celu osiągnięcia zdefiniowanych celów.

6 etapów metodologii SOSTAC

Aby lepiej zrozumieć metodologię SOSTAC, oto sześć etapów, które wchodzą w jej skład:

Sytuacja

Pierwszy etap metodologii SOSTAC polega na analizie sytuacji. Innymi słowy, w tej części musisz określić kim jesteś, co robisz, jak wchodzisz w interakcje z opinią publiczną, klientami, dostawcami… Chodzi o analizę siebie, aby poznać siebie jako markę.

Aby dobrze wykonać tę część, można rozważyć jeden lub więcej z następujących kroków:

  • Przeprowadź analizę SWOT, która polega na wykryciu słabych stron marki, szans, mocnych stron i zagrożeń.
  • Zdefiniuj i zidentyfikuj cyfrowych klientów, a także przeanalizuj sposób ich interakcji z marką i ich zachowania.
  • Zrób analizę konkurencji, aby wiedzieć, jakie strategie realizują, jak adresują swoją grupę docelową i klientów… A przede wszystkim, jakie są główne różnice.
  • Przeanalizuj kanały wykorzystywane do dotarcia do grupy docelowej i w ten sposób wykryj, który z nich jest najbardziej efektywny.

Robienie tego wszystkiego sprawi, że znacznie łatwiej będzie Ci poznać samego siebie, co może pomóc w podjęciu decyzji o bardziej realistycznych celach dla Twojej marki.

Cele

W drugim kroku metodologii SOSTAC określany jest główny cel strategii. Do jej określenia można wykorzystać cele SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time Bound).

Aby cel był konkretny, musi jasno odpowiadać na pytania co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. Ponadto cel musi być mierzalny, co oznacza, że powinno być możliwe dokładne i konkretne określenie korzyści.

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że cel musi być osiągalny (Attainable). Jeśli praca została dobrze wykonana w poprzednim etapie, w tym momencie powinno być możliwe określenie, jak daleko firma może się posunąć i co może osiągnąć w danym czasie. Jest to bezpośrednio związane (Realistic), gdyż pozwoli uniknąć np. dokonania inwestycji, na którą marki nie stać, aby osiągnąć cele, które w tym momencie są utopijne. A na koniec trzeba wziąć kalendarz i określić, ile czasu (Time Bound) potrzebuje marka i cały jej zespół na osiągnięcie tego celu.

Strategia

Sytuacja marki jest jasna, cele zostały ustalone, więc teraz czas na zaprojektowanie strategii, która będzie realizowana w celu ich osiągnięcia. Albo, mówiąc inaczej, mając jasno określone cele, należy wytyczyć trasę, która wskaże drogę, jaką należy podążać, aby je osiągnąć.

Istnieje wiele rodzajów strategii, takich jak digital marketing, content marketing, segmentacja, pozycjonowanie marki… Musisz więc wybrać tę lub te, które najlepiej pomogą Ci osiągnąć Twoje cele.

Działania

Na tym etapie należy wdrożyć plan strategiczny, który został zaprojektowany podczas poprzednich etapów. W tym momencie niezbędne jest posiadanie zarówno niezbędnych narzędzi, jak i wyszkolonego zespołu, który będzie w stanie przeprowadzić wszystkie te działania w sposób sprawny i profesjonalny. To właśnie tutaj zaczyna się najcięższa praca. W rzeczywistości jest to najdłuższy etap ze wszystkich. Aby się nie pogubić, należy odpowiedzieć na 5 pytań: Kto?, Co?, Gdzie?, Kiedy? i Jak? Niezależnie od kanału wykorzystanego w strategii, odpowiedź na te pytania jest kluczem do sukcesu.

Monitoring

Ostatni etap, monitoring, jest również bardzo ważny, gdyż to poprzez wymierne dane, określa się wykonanie planu strategicznego. Dane te, oprócz wglądu w wyniki, dostarczają również informacji o kierunku, w jakim powinna podążać strategia. To znaczy, czy jest coś, co trzeba zmienić, aby się poprawić.

Ta część musi być traktowana bardzo poważnie, ponieważ jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami, można dokonać częściowych lub całkowitych modyfikacji, aby osiągnąć cel.

 

Rekomendowane artykuły