CO TO JEST LOGOTYP?

Logotyp to stylizowany napis, forma grafczna bedąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencje, organizacje, produkt, usługę, przedsięwzięcie, impreze oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej.

Logo służy przede wszystkim do identyfikacji konkretnego przedsiębiorstwa, organizacji bądź marki, więc głównym celem logo jest pomoc w odróżnieniu jednej marki od drugiej. Od zarania dziejów ludzie odczuwali potrzebę i chęć podkreślania swojej indywidualnej tożsamości i odróżniania się od innych[4]. Główne cele stosowania logo przez przedsiębiorstwo, markę lub organizację:

- odróżnienie się od konkurencji, pokazanie swojej indywidualności
- pierwszy krok w budowaniu identyfikacji wizualnej
- nakierowanie toku myślowego odbiorcy na główne priorytety przedsiębiorstwa, marki, organizacji

Logo w każdym wypadku nawiązuje w jakiś sposób do firmy przedsiębiorstwa, marki bądź organizacji, którą ma identyfikować. Ważnym zaznaczenia jest fakt, że logo nie zawsze musi, a niektórych wypadkach nawet nie powinno, nawiązywać bezpośrednio do działalności podmiotu. Idąc dalej tym tokiem rozumowania logo może symbolizować jakąś ideę jedynie swoim kształtem lub wywoływanym nastrojem (np. zawierać linie łagodne lub łamane, albo też zawierać kolorystykę jaskrawą lub stonowaną). Zawsze jednak powinno, choćby w mniej oczywisty sposób, podsumowywać wizerunek marki, podejście do odbiorcy, czy nawet jakość produktów.

Podczas projektowania logo nawiązać można w nim do wielu rzeczy – podejścia przedsiębiorstwa do danego tematu, jakości oferowanych usług lub produktów, nastawienie do odbiorcy lub samej nazwy – nie zawsze musi być to bezpośredni produkt lub działalność przedsiębiorstwa. Dobrym przykładem tej tezy będzie logo (a raczej znak graficzny, który występując samoistnie może nazwany być logo, zob. błędne nazewnictwo) Apple, które nie odnosi się do tworzonych przez przedsiębiorstwo komputerów, a jest graficznym przedstawieniem nazwy.

Logo powinno u odbiorcy wywoływać odpowiednie, ściśle wybrane przez projektanta, skojarzenia oraz wzbudzać konkretny nastrój, a jeśli to możliwe, motywować również do pożądanej reakcji.

JAKI JEST KOSZT WYKONANIA LOGOTYPU?

Koszt wykonania logotypu to stawką zaczynająca się od 399 zł, ale także może wynosić 1000 zł, a czasem nawet ponad 10 000 zł, wszystko zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest czas spędzony nad logotype, ilości wstępnych koncepcji logotypów oraz poziomu skomplikowania logotypu

W naszej firmie ceny logotypów wachają się na poziomie 499 zł. Klient nie ma musi się martwić o ilość wizualizacji, robimy logo do skutku aż spodoba się naszemu klientowi
511 968 511

BOK LIVE CZAT

)
    is typing...

    Fill in the form below to send us a message.

    Send Message Cancel